IBV-logo

"Het IBV is dé plaats in Vlaanderen om te ontwikkelen als Christen, leerkracht, pastorale werker of jeugdwerker. Voor de student is het een spannende uitdaging, een avontuur dat hun leven blijvend zal veranderen." Patrick Nullens,
rector van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

Praktisch

veel gestelde vragen

Hoe lang duurt de opleiding?

De vakken van het algemene gedeelte worden aangeboden in cycli van drie jaar. Dat wil zeggen dat je, zelfs met vrijstellingen of een aangepast programma, er van moet uitgaan dat je pas na drie jaar alles kan afronden. Een gedetailleerde beschrijving van het programma vind je in de studiegids.

Hoe vaak moet ik college volgen?

De lessen van het algemene gedeelte worden 1 keer per maand op zaterdag gegeven: 10 lesdagen van september tot en met juni. Dit is inclusief examenmomenten.

De lessen van de afstudeerrichting kerkelijk werk worden op dezelfde zaterdagen gegeven.

De lessen van de afstudeerrichting godsdienstonderwijs worden op woensdag gegeven. Elk vak heeft 5 lesnamiddagen (m.u.v. vakdidactiek, heeft er 6) en ook voor de stages zijn er een aantal ontmoetingsmomenten.

Het lesrooster en de academische kalender worden aan de vooravond van een nieuw academiejaar bekend gemaakt en kunnen worden verkregen bij het secretariaat.

Hoeveel werk wordt er van mij verwacht?

Een gemiddelde student zal wekelijks 10-12 uur moeten besteden aan zijn studie (inclusief colleges.) De hoeveelheid werk die per vak wordt verwacht, wordt bepaald door het aantal studiepunten, wat dan weer word vertaald naar studiebelastingsuren; 1 studiepunt staat zo voor 28 uren werk. Een meer gedetailleerde omschrijving van de studielast en de richtlijnen, vind je in de studiegids.

Kan ik vrijstellingen krijgen op grond van eerdere studies?

Het IBV verleent vrijstellingen voor vakken die je eerder op een andere instelling hebt behaald, mits ze bij benadering hetzelfde niveau, dezelfde doelstellingen en dezelfde omvang hebben. Je kan vrijstellingen aanvragen bij het secretariaat, door je creditbewijzen van eerder behaalde vakken op te sturen. Dit wordt dan besproken op de onderwijscommissie. Je kan dit ook al doen voor je bent ingeschreven, om zicht te krijgen over wat de opleiding voor jou nog zou inhouden.

Kan ik me als vrij student inschrijven aan het IBV?

Het is perfect mogelijk om je als vrij student in te schrijven aan het IBV. Dat betekent dat je de lessen mag meevolgen, maar je niet engageert om examens af te leggen en opdrachten te maken. Een vrij student betaalt hetzelfde lesgeld als een gewone student.

Kan ik kiezen om maar een paar vakken te volgen en dus niet de hele opleiding te doen?

Je kan je aan het IBV ook inschrijven voor een aantal vakken die jij interessant vindt. Je krijgt daarvoor dan een creditbewijs, in plaats van een certificaat of diploma. Voor aanpassingen aan je programma kan je contact opnemen met het secretariaat, dan bespreken we wat voor jou het beste is.

Hoe ziet het 7-vakkenpakket PEGO er uit?

Mensen met een onderwijsdiploma en een bachelor of master in een ander vakgebied, dienen enkel nog het certificaat 7-vakken te behalen om benoemd te worden in het PEGO. Je kan dit certificaat bij het IBV behalen. Let wel, doordat onze opleiding in cycli van 3 jaar is opgebouwd, komen de 7 vakken verspreid over 3 jaar aan bod. Je kan dit dus niet aan een sneller tempo doen. Meer info vind je in de studiegids.

Kan ik ook beide afstudeerrichtingen volgen?

Je kan inderdaad ook beide afstudeerrichtingen volgen; het programma en lesrooster is afgestemd op deze mogelijkheid. Je zal dan wel ook de tijd moeten kunnen vrijmaken om het werk te doen. Studenten godsdienstonderwijs kiezen er ook regelmatig voor om de vakken kerkelijk werk als vrij student mee te volgen.

Hoeveel kost het IBV?

Iedereen betaalt bij inschrijving €55,00 inschrijvingsgeld en daarnaast lesgeld van €49 per ingeschreven studiepunt.

Studenten die de richting godsdienstonderwijs volgen kunnen met opleidingscheques betalen, als zij daarvoor in aanmerking komen.

Krijg ik mijn studiegeld terugbetaald als ik stop met de opleiding?

Het inschrijvingsgeld is voor de administratiekosten en wordt nooit terugbetaald. Van het lesgeld kan wel een gedeelte worden terugbetaald, wanneer de opleiding wordt stopgezet voor 31 januari. Meer gedetailleerde informatie hierover staat in de studiegids.

Hoe kan ik me inschrijven?

Je kan je inschrijven door een aanmeldingsformulier in te vullen. Klik hiervoor op "inschrijven" in het hoofdmenu.

Wie zijn het IBV?

Ruth Nivelle is coördinator van het IBV. Dit is slechts een deeltijdse functie, waardoor zij beperkt aanwezig is. Het is het makkelijkst haar via mail te bereiken, er kan altijd een belafspraak gemaakt worden.

De lesgevers aan he IBV zijn stuk voor stuk mensen die hun vakgebied academisch opvolgen, maar ook verankerd zijn in de praktijk. We verwachten ook van docenten dat zij de geloofsbasis van het IBV onderschrijven.

De onderwijscommissie bestaat naast de coördinator uit Gottlieb Blokland (directeur), Bernard Vantieghem (ETF) en Anneke van der Kooi (expertise onderwijs).

De raad van bestuur bestaat uit Gottlieb Blokland (voorzitter), Andreas Beck, Bernard Vantieghem, Filip de Cavel, Koen Maeyens en Albert Walsweer.