IBV-logo

"Het IBV is dé plaats in Vlaanderen om te ontwikkelen als Christen, leerkracht, pastorale werker of jeugdwerker. Voor de student is het een spannende uitdaging, een avontuur dat hun leven blijvend zal veranderen." Patrick Nullens,
rector van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

lesaanbod

Aan het IBV volgt iedereen samen het algemene gedeelte en daarnaast kies je één van de twee afstudeerrichtingen: kerkelijk werk of godsdienstonderwijs.

In de studiegids kan je gedetailleerd lezen hoe het programma is opgebouwd en welke vakken worden aangeboden. Je kan er ook lezen over de aangepaste programma’s, zoals het 7-vakken pakket (voor het certificaat PEGO), individueel aangepaste jaren of vrijstellingen.

De lessen worden gegeven door mensen die een persoonlijk geloofsleven genieten, kennis hebben van hun vakgebied en tegelijk geworteld zijn in de praktijk. De lessen gaan door op zaterdag en woensdag in de lokalen van de Evangelische Theologische Faculteit. Naast de colleges wordt er thuiswerk verwacht. Ook is er in beide afstudeerrichtingen een praktische component (stage) ingebouwd.

Wil je meer weten? Raadpleeg dan de studiegids of de veel gestelde vragen!