IBV-logo

"Het IBV is dé plaats in Vlaanderen om te ontwikkelen als Christen, leerkracht, pastorale werker of jeugdwerker. Voor de student is het een spannende uitdaging, een avontuur dat hun leven blijvend zal veranderen." Patrick Nullens,
rector van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.

lesaanbod

kerkelijk werk

De richting “kerkelijk werk” is bedoeld voor christenen die actief bij hun kerk of gemeente betrokken (willen) zijn. Het biedt een goede basis voor oudsten, diakenen, kringleiders, jeugdwerkers en zondagschoolmedewerkers. Wanneer je in deze richting het IBV met vrucht doorloopt, ontvang je een certificaat.

Elk jaar worden twee modules aangeboden: Pastoraat, Gezinsethiek, Onderwijs in de gemeente,  Liturgie, en Gemeenteopbouw en –structuren en Migratie en de kerk. Alle modules worden zowel theoretisch als praktisch ingevuld. De lessen worden op zaterdagochtend gegeven.

Hoewel we van harte aanbevelen de opleiding in zijn geheel te volgen, kunnen de modules van deze afstudeerrichting ook afzonderlijk worden gevolgd.

Een korte inhoud van deze vakken en wanneer welk vak aan bod komt vind je terug in de studiegids.